Când se efectuează raportarea anuala a deseurilor

Publicat: Expresul

Conform cu noua Ordonanță de Urgență 92/2021, producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să efectueze raportarea anuala a deseurilor până la termenul de 15 martie a anului curent către Agenția Națională de Protecție a Mediului. 

Cu ajutorul raportărilor de mediu, autoritățile competente de mediu obțin o evidență a naturii și cantității de deșeuri pe care acești operatori economici le generează din activitatea prestată. Totodată, ei au ca responsabilitate raportarea privind măsurile de valorificare și/ sau eliminare definitivă implementate de furnizorul de servicii ales (autorizat pentru aceste activități).

Garantarea unei calități optime a mediului și protecția lui ca o condiție pentru un viitor sigur și prosper reprezintă astăzi o prioritate pentru societate. Prin urmare, este nevoie de o monitorizare atentă a manierei în care sunt gestionate deșeurile pentru a menține o calitate optimă a mediului. 

Ținând cont de acest aspect, se subînțelege importanța respectării noilor măsuri obligatorii legate de anpm raportare.

Ce se urmărește prin această activitate de raportare deseuri?

Activitatea de raportare este una dintre măsurile obligatorii de mediu pe care societățile economice trebuie să le respecte. În condițiile derulării unor procese operaționale cu efecte negative asupra mediului, raportarea devine o prioritate majoră pentru acești operatori.

Cele mai citite articole

În condițiile în care problemele de mediu devin tot mai complexe, legislația de mediu impune ca orice activitate desfășurată de agenții economici să fie efectuată pe fondul unui management eficient al deșeurilor.

Indiferent dacă acesta prezintă sau nu obligația de a obține autorizația de mediu, operatorul economic trebuie să se asigure că activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate sau deținute este realizată corect, în acord cu reglementările legislative de mediu în vigoare.

Astfel, în cazul gestionării corespunzătoare a deșeurilor, prioritar este ca orice organizație să acorde atenție maximă:

  • Procesului de colectare selectivă;
  • Întocmirii corecte a unei evidențe privind maniera de gestionare a acestora. 

Raportarea de mediu – Permite o îmbunătățire a acțiunilor destinate protecției mediului

În acest context, raportarea de mediu are un rol important, prin prisma facilitării activității de monitorizare eficientă a deșeurilor. Totodată, în baza acestor raportări a deșeurilor, agentul economic va putea să:

  • Își îmbunătățească constant politica de mediu abordată la nivel de companie;
  • Implementeze noi măsuri de prevenire/ diminuare a cantității de deșeuri generate din activitate;
  • Abordeze practici de eficientizare privind folosirea resurselor disponibile, adoptând astfel un comportament responsabil;
  • Îmbunătățească semnificativă performanțele de mediu la nivel de organizație.

Este important de menționat faptul că raportarea anuală a deșeurilor trebuie să se realizeze conform cadrului legal, mai precis pe suport fizic și în format electronic, utilizând platforma SIM (Sistemul integrat de Mediu) pusă la dispoziție de ANPM.

Cele mai citite articole

Articole Asemanatoare