Managementul calității în cadrul companiei – la ce face referire?

Publicat: Expresul
quality assurance clipboard icon

Managementul calității în cadrul companiei – la ce face referire?

Continua schimbare a mediului de business a făcut ca termenul de ”management al calității” să devină unul dintre pilonii principali în succesul, reputația și durabilitatea unei companii. La o primă privire, managementul calității pare un termen abstract dar, în realitate, acesta reprezintă un set complex de practici, metode și principii cu un obiectiv bine stabilit: asigurarea calității produselor și serviciilor oferite de organizații. 

Ce reprezintă conceptul de management al calității?

Managementul calității, cunoscut și sub denumirea de ”QM” (Quality Management), reprezintă o filosofie și, în egală măsură, un set de practici și procese folosite pentru a asigura, controla și îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor oferite de o organizație. La rândul său, calitatea se referă la măsura în care produsele sau serviciile îndeplinesc sau depășesc așteptările clienților și standardele stabilite de companie.

La baza managementului calității se află orientarea către client. Acesta pornește de la premisa că satisfacția clienților este esențială pentru succesul unei companii. Astfel, managementul calității se concentrează pe înțelegerea nevoilor și așteptărilor clienților și pe furnizarea de produse sau servicii care să le îndeplinească în mod constant. 

Un alt principiu fundamental al managementului calității este prevenirea defectelor, în loc de corectarea acestora după ce au apărut. Acest lucru implică identificarea și eliminarea potențialelor cauze ale defectelor înainte ca acestea să afecteze produsele sau serviciile livrate către clienți. 

Cele mai citite articole

Managementul calității implică o abordare sistematică și structurată pentru asigurarea calității. Acesta implică stabilirea de procese clare, documentate și controlate pentru a asigura că toate activitățile legate de calitate sunt realizate în mod corespunzător. De exemplu, în dezvoltarea software se pot folosi proceduri standardizate pentru testarea și verificarea programelor înainte de lansarea acestora pe piață.

Totodată, managementul calității se axează pe procese cheie, unde fiecare aspect al producției sau furnizării de servicii este supus unor procese riguroase de planificare, monitorizare și îmbunătățire. 

Deciziile luate în cadrul managementului calității trebuie să fie susținute de date și informații verificabile. Acest lucru implică colectarea, analiza și utilizarea datelor pentru a evalua performanța și pentru a identifica oportunități de îmbunătățire. fica produsele care prezintă probleme de calitate și pentru a lua măsuri corective.

Instrumente/metode folosite în managementul calității

Se folosesc numeroase instrumente pentru a atinge obiectivele stabilite, iar printre cele mai importante se numără:

  • Sistemul de Management al Calității (SMC): este un cadru organizat care definește politica calității, obiectivele, procesele și resursele necesare pentru atingerea acestora. Un exemplu notabil este standardul ISO 9001;
  • Controlul Statistic al Proceselor (CSP): această metodă se bazează pe colectarea și analiza datelor pentru a controla procesele și pentru a detecta deviații semnificative. Acest lucru permite intervenția rapidă și corectarea problemelor;
  • Diagrama Pareto: este o unealtă eficientă în identificarea principalelor cauze ale problemelor și prioritizarea acțiunilor de îmbunătățire. Se bazează pe principiul lui Pareto, care afirmă că majoritatea efectelor provin dintr-un număr mic de cauză;.
  • Metoda PDCA (Plan-Do-Check-Act): cunoscută și sub numele de Ciclul de Deming sau Ciclul de Verbund, această abordare implică planificarea, implementarea, verificarea și ajustarea continuă a proceselor pentru îmbunătățirea calității;
  • Lean Six Sigma: combină principiile Lean (eliminarea deșeurilor și creșterea eficienței) cu abordarea Six Sigma (controlul calității și reducerea variației) pentru a atinge rezultate excepționale în managementul calității.

Cele mai citite articole

Articole Asemanatoare