Raportarea activității de mediu către ANPM – când și de ce este necesară

Publicat: Expresul
2151049534

Raportarea către Agenția Națională pentru Protectia Mediului (ANPM) reprezintă o obligație esențială pentru societățile economice care desfășoară activități cu impact asupra mediului, motiv pentru care, în continuare, vrem să vorbim despre importanța și necesitatea raportării către ANPM, evidențiind rolul său esențial în asigurarea unei protecții adecvate a mediului și în promovarea unei dezvoltări durabile.

Contextul legal și rolul ANPM

Sistemul integrat de mediu, implementat la nivel național ca urmare a cerințelor Comisiei Europene, are ca scop principal raportarea datelor de mediu către UE și către agențiile pentru protecția mediului din România. ANPM este instituția responsabilă cu aplicarea legislației de mediu și cu prezentarea stării mediului către Autoritatea Europeană de Mediu.

Prin intermediul raportărilor, ANPM asigură monitorizarea și reglementarea activităților ce pot avea un impact asupra mediului, contribuind astfel la protejarea acestuia și la sănătatea publică.

Pentru societățile comerciale, raportarea către ANPM este importantă din mai multe motive:

  • Responsabilitatea de mediu: Raportarea către ANPM reprezintă o manifestare a responsabilității de mediu a societăților economice. Prin monitorizarea riguroasă a efectelor generate de procesele operaționale, se demonstrează angajamentul față de protecția mediului și sănătatea publică.
  • Conformitate legislativă: În conformitate cu legislația de mediu (OUG 92/2021, HG 856/2002), societățile economice au obligația de a raporta diverse aspecte legate de gestionarea deșeurilor, substanțe chimice, emisii poluante etc. Respectarea acestor obligații este crucială pentru evitarea sancțiunilor financiare și pentru menținerea conformității cu reglementările în vigoare.
  • Transparență și responsabilitate: Raportarea către ANPM reflectă transparența și responsabilitatea operatorilor economici în fața autorităților și a societății în general. Aceste rapoarte oferă o imagine reală a impactului activităților asupra mediului și contribuie la identificarea și implementarea unor măsuri eficiente de protecție a mediului.

Obligațiile de raportare către ANPM

Cele mai citite articole

Conform legislației în vigoare, societățile economice au obligația de a raporta către ANPM diverse aspecte legate de gestionarea deșeurilor, precum:

  • Tipul și cantitatea de deșeuri generate și colectate;
  • Volumul de ambalaje introduse pe piața națională;
  • Substanțele chimice folosite sau comercializate;
  • Gestionarea anvelopelor uzate, uleiurilor uzate, DEEE-urilor, bateriilor uzate etc.;
  • Monitorizarea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol, zgomot);
  • Inventarul emisiilor poluante industriale;
  • Evidența proceselor de colectare, tratare, valorificare sau eliminare definitivă a deșeurilor.

Procesul de raportare către ANPM

Conform OUG 92/2021, raportările către ANPM se realizează atât în format fizic, cât și electronic, prin intermediul platformei SIM (Sistem Integrat de Mediu). Societățile economice trebuie să transmită aceste rapoarte în mod individual pentru fiecare sediu sau punct de lucru. 

Nerespectarea obligației de raportare poate atrage sancțiuni financiare conform legislației în vigoare.

Concluzii

Raportarea către ANPM reprezintă o etapă crucială în eforturile de protejare a mediului și de promovare a unei dezvoltări durabile în România. Prin respectarea obligațiilor de raportare și implementarea unor măsuri eficiente de protecție a mediului, societățile economice contribuie la asigurarea unui mediu sănătos și sustenabil pentru generațiile viitoare. 

Colaborarea strânsă între autorități, societate și operatorii economici este esențială pentru atingerea acestui obiectiv comun.

Cele mai citite articole

Articole Asemanatoare